Trang chủ

Giới thiệu

Tôn lợp mái

Vật liệu xây dựng

Làm Đẹp

Dịch vụ in ấn

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn

Liên hệ

Tin Mới
Friday, 26/07/2024 |

Thành lập công ty cổ phần cần những hồ sơ gì?

Thương hiệu: TÂN THÀNH THỊNH

Mã sản phẩm: TLCT-CP

Thông số kỹ thuật

Thành lập công ty cổ phần cần những gì: các quy định và điều kiện thành lập công ty, hồ sơ và thủ tục thành lập công ty cổ phần. Tân Thành Thịnh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần trọn gói, đồng hành cùng quý khách hàng xử lý mọi vấn đề từ hồ sơ, thủ tục đến các yêu cầu pháp lý chuyên nghiệp, đúng quy định, giúp đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm đối với nhà nước. Mọi thông tin tư vấn thành lập công ty cổ phần liên hệ Hotline: 0909 771 998.

Đặt hàng
0/5 (0 votes)

Công ty cổ phần là một trong 5 loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Để thành lập công ty cổ phần cần xác định rõ và nắm những thủ tục, hồ sơ và điều kiện thành lập thì chắc chắn việc xin giấy phép thành lập công ty cổ phần sẽ thuận lợi. Ở bài viết này Tân Thành Thịnh sẽ giải đáp câu hỏi “thành lập công ty cổ phần cần những gì” một cách chi tiết nhé.


Nếu bạn đang thắc mắc về loại hình thành lập công ty cổ phần? Bạn đang gặp khó khăn trong quá trình xin giấy phép thành lập công ty cổ phần? Hay gặp bất kỳ vấn đề pháp lý liên quan đến công ty cổ phần thì liên hệ Tân Thành Thịnh để tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhé.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc tư vấn thành lập công ty ở nhiều lĩnh vực, loại hình khác nhau, các chuyên viên Tân Thành Thịnh luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý khách hàng giải quyết mọi vấn đề pháp lý liên quan, đặc biệt chúng tôi trực tiếp làm việc với các cơ quan nhà nước để giúp quý khách nhanh chóng hoàn tất mọi yêu cầu thủ tục, hồ sơ thành lập công ty.

1. Đặc điểm loại hình công ty cổ phần

Loại hình công ty cổ phần là một trong những mô hình doanh nghiệp cao nhất ở nước ta, là loại hình mà các tập đoàn có quy mô lớn lựa chọn đăng ký. Với các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, hoặc muốn mở rộng kinh doanh, kêu gọi vốn cũng lựa chọn thay đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần.


Tân Thành Thịnh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần trọn gói, đồng hành cùng quý khách hàng xử lý mọi vấn đề từ hồ sơ, thủ tục đến các yêu cầu pháp lý chuyên nghiệp, đúng quy định, giúp đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm đối với nhà nước. Mọi thông tin tư vấn thành lập công ty cổ phần liên hệ Hotline: 0909 771 998.

1.1 Công ty cổ phần là gì?

Căn cứ Điều 111, Luật Doanh Nghiệp 2020, công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh Nghiệp 2020.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

1.2 Các quy định về công ty cổ phần

Các quy định về công ty cổ phần cần phải nắm rõ và tuân thủ khi thành lập:

a) Quy định về vốn của công ty cổ phần

Căn cứ vào Điều 112, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về vốn của công ty cổ phần như sau:

 • Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.
 • Cổ phần đã bán là cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.
 • Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. 
 • Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ chào bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.
 • Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần các loại chưa được đăng ký mua.
 • Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây: 

+/ Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

+/ Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này;

+/ Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật này.

b) Quy định về các loại cổ phần

Căn cứ Điều 114, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về các loại cổ phần công ty như sau:

Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

 • Cổ phần ưu đãi cổ tức
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết
 • Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết.

Chính phủ quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết.

c) Quy định về nghĩa vụ của cổ đông công ty cổ phần

Căn cứ Điều 119, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về nghĩa vụ của cổ đông như sau:

 • Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
 • Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. 
 • Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
 • Tuân thủ Điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
 • Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
 • Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

d)  Quy định về cơ cấu công ty cổ phần

Căn cứ Điều 137, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần như sau:

Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

 • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;
 • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

1.3 Điều kiện thành lập công ty cổ phần

Để thành lập công ty cổ phần theo đúng quy định, cá nhân/ tổ chức cần nắm rõ những điều kiện thành lập công ty cổ phần dưới đây nhé.


a)  Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Mỗi ngành nghề công ty sẽ có một mã số nhất định theo quy định. Cá nhân/ tổ chức cần xác định nhóm ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định về từ đó xác định những điều kiện liên quan như vốn điều lệ, vốn pháp định, các điều kiện bắt buộc liên quan đến ngành nghề khi xin giấy phép kinh doanh.

Tùy theo từng ngành nghề kinh doanh thuộc nhóm có điều kiện hay không điều kiện. Nhóm ngành không điều kiện thì dễ, riêng đối với nhóm ngành có điều kiện thì để thành lập công ty cần đáp ứng đầy đủ những điều kiện liên quan mới được cấp phép.

b) Điều kiện về vốn điều lệ

Vốn điều lệ liên quan mật thiết đến ngành nghề kinh doanh và quá trình đăng ký thành lập công ty cổ phần. Với nhóm ngành kinh doanh không điều kiện, cá nhân/ tổ chức chỉ cần đảm bảo mức vốn phù hợp với khả năng, đặc biệt với một số ngành nghề đặc thù cần nguồn vốn khi kinh doanh như đấu thầu dự án để chứng minh năng lực thì cũng cần xác định nguồn lực của doanh nghiệp.

Riêng đối với nhóm ngành nghề có điều kiện, quy định cụ thể về yêu cầu vốn pháp định tối thiểu thì doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị đầy đủ.

Theo quy định, cổ đông có thời hạn 90 ngày để góp đủ vốn mua cổ phần theo đăng ký ban đầu. Sau khi thời hạn này kết thúc, nếu không thực hiện thanh toán đầy đủ hoặc chỉ thanh toán một phần của số cổ phần đã đăng ký mua, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện việc điều chỉnh thông tin về cổ đông sáng lập và giảm vốn điều lệ của công ty xuống mức tương ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng để góp đủ vốn. 

Ngoài ra, vốn điều lệ công ty có liên quan đến mức thuế môn bài phải đóng.

c) Điều kiện về người đại diện pháp luật

Người đại diện công ty cổ phần là người thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ trong quá trình giao dịch với khách hàng, các cơ quan chuyên ngành. Vì thế, tổ chức cần xác định và lựa chọn được người vừa có tâm, có tầm và không vi phạm các quy định pháp luật.

Đối với công ty cổ phần, chủ tịch hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc- người đại diện của cùng 01 công ty cổ phần.

d) Điều kiện về tên công ty

Đối với tên công ty cổ phần thì không được trùng hoặc nhầm lẫn với tên của bất kỳ doanh nghiệp nào đã đăng ký trước đó. Vì thế, cá nhân/ tổ chức cần tìm kiếm và lựa chọn tên công ty trước, đảm bảo đúng quy định yếu tố trên.

Tên công ty cổ phần có đầy đủ 3 phần: tên tiếng việt, tên tiếng anh, tên viết tắt. Các cá nhân/ tổ chức cần xác định trước để đảm bảo khi làm hồ sơ đảm bảo thuận lợi.

e) Điều kiện về địa chỉ công ty

Theo quy định của pháp luật thì điều kiện về địa chỉ công ty cổ phần phải là một địa chỉ rõ ràng, không được phép đăng ký trụ sở tại chung cư và nhà tập thể.

Trường hợp địa điểm trụ sở tại nhà riêng thì không cần cung cấp bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra nếu trụ sở ở trung tâm thương mại thì cần cung cấp giấy quyết định xây dựng và giấy phép xây dựng.

2. Hồ sơ và thủ tục thành lập công ty cổ phần

Tân Thành Thịnh chia sẻ đến quý khách hàng các hồ sơ và thủ tục thành lập công ty cổ phần cần phải có. Nếu bạn đang có ý định thành lập công ty cổ phần hoặc đang thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần thì tham khảo những hồ sơ và quy trình các bước dưới đây nhé.


2.1 Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm những gì?

Căn cứ vào Điều 22, Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần gồm những giấy tờ quan trọng sau đây:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

+/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật.

+/ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

+/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

2.2 Thủ tục thành lập công ty cổ phần cần những gì?

Quy trình các bước thành lập công ty cổ phần đảm bảo 100% thành công gồm có:

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ thông tin, giấy tờ đăng ký thành lập công ty cổ phần. Check kỹ các điều kiện thành lập công ty cổ phần cần thuận thủ để thực hiện bước 2.
 • Bước 2: Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần.
 • Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần. Cá nhân/ tổ chức có thể nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nộp online qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 4: Nhận kết quả. Trong vòng 3 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp giấp phép kinh doanh. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ được hướng dẫn sửa đổi, cập nhật và nộp lại sau đó.
 • Bước 5: Thực hiện các thủ tục sau khi đăng ký thành lập công ty cổ phần theo quy định để doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

3. Công ty tư vấn doanh nghiệp tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khách hàng, Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty,tư vấn kế toán, thuế... Chúng tôi, cam kết hỗ trợ khách hàng hoàn tất mọi hồ sơ, thủ tục với chi phí thấp nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế mọi rủi ro.


Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh đảm bảo 100% thành công khi đăng ký thành lập bởi mỗi thành viên, nhân sự được Tân Thành Thịnh tuyển chọn gắt gao từ khâu đầu vào, sở hữu năng lực chuyên môn cao, nắm vững quy trình chuẩn bị hồ sơ và xử lý mọi vấn đề liên quan trước – trong - sau khi thành lập.

3.1 Các dịch vụ cung cấp

Tân Thành Thịnh cung cấp đa dạng các gói dịch vụ đến với khách hàng, bạn có thể tham khảo và lựa chọn các dịch vụ sau đây hoặc liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được tư vấn. 

a) Dịch vụ thành lập công ty

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Thành lập công ty tnhh
 • Thành lập công ty cổ phần
 • Thành lập hộ kinh doanh
 • Thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Thành lập chi nhánh công ty
 • Thành lập văn phòng đại diện công ty
 • Thành lập doanh nghiệp nước ngoài

b) Dịch vụ tư vấn kế toán

 • Dịch vụ tư vấn báo cáo thuế
 • Dịch vụ tư vấn sổ sách kế toán
 • Kê khai thuế
 • Kế toán, tư vấn dịch vụ thuế
 • Hồ sơ bảo hiểm xã hội

c) Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi giấy phép kinh doanh
 • Thay đổi người đại diện pháp luật
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp
 • Mua bán công ty
 • Giải thể công ty

d) Các dịch vụ khác

 • Chữ ký số
 • Hóa đơn điện tử
 • Văn phòng ảo

3.2 Cam kết dịch vụ

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thành lập doanh nghiệp cùng các dịch vụ khác – Tân Thành Thịnh đã đồng hành và giúp đỡ cho hơn 20.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở mọi ngành nghề khác nhau. Đến với Tân Thành Thịnh bạn hoàn toàn an tâm bởi: 

 • Tư vấn chuyên nghiệp.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Đã có rất nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định và hoàn toàn không còn lo lắng gì về các vấn đề pháp lý, hồ sơ chứng từ khi thành lập công ty. Còn bạn thì sao? Liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn các vấn đề pháp lý hoàn toàn miễn phí khi thành lập công ty.

>> Các bạn xem thêm: xin giấy phép hộ kinh doanh ở đâu

 Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 771 998
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
 • www.tanthanhthinh.com