Trang chủ

Giới thiệu

Tôn lợp mái

Vật liệu xây dựng

Làm Đẹp

Dịch vụ in ấn

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn

Liên hệ

Tin Mới
Friday, 26/07/2024 |

Hộ kinh doanh

0/5 (0 votes)

Hộ kinh doanh cá thể là một trong những mô hình kinh doanh phổ biến nhất của nước ta với quy mô nhỏ (thường dưới 10 lao động), thủ tục đơn giản, vốn thấp.

Nếu bạn đang có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh cá thể mà chưa biết những quy định về hộ kinh doanh doanh như thế nào? Thủ tục và các bước đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể như thế nào? Bài viết này dành cho bạn, cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu chi tiết bài viết này nhé.


1. Đặc điểm hộ kinh doanh cá thể

Theo điều 66, Chương VIII của Nghị Định 78/2015/ND-CP Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

1.1 Vai trò của hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là một trong những mô hình doanh nghiệp nhỏ nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động và phát triển kinh tế chung của dất nước.

a) Đối với người kinh doanh

 • Hộ kinh doanh cá thể là mô hình có quy mô nhỏ, vốn thấp tạo điều kiện cho những người có nhu cầu kinh doanh, khởi nghiệp kinh doanh.
 • Các thủ tục pháp lý cực kỳ đơn giản, dễ dàng đăng ký để thực hiện các hoạt động kinh doanh.
 • Nhà nước hỗ trợ hoặc miễn giảm các chính sách thuế tạo điều kiện cho từng hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

b) Đối với hoạt động kinh tế chung

Hộ kinh doanh cá thể tạo điều kiện cho các cá nhân, gia đình tự tin trong việc kinh doanh, đồng thời trở thành mắc xích quan trọng trong chuỗi phát triển kinh tế chung của dất nước.

1.2 Đặc điểm về pháp lý hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể có những đặc điểm nhận diện như sau:


 

a) Giá trị pháp lý

Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có điều kiện.

 • Hộ kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh tự kê khai hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.
 • Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. 
 • Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.
 • Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. 
 • Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Quy định về hộ kinh doanh

Theo Nghị định 78/2015/ND-CP, hộ kinh doanh là một trong những mô hình doanh nghiệp có những quy định như sau:

2.1 Quy định về đối tượng thành lập

Do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

2.2 Quy định về địa điểm kinh doanh

Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. 

Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.

2.3 Quy định về đặt tên hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có tên gọi riêng để phân biệt và nhận diện với khách hàng. Tên của hộ kinh doanh gồm 2 thành tố là: Loại hình “Hộ kinh doanh” và tên riêng của hộ kinh doanh.

Trong đó, tên của hộ kinh doanh phải tuân thủ những quy định sau đây:

 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.
 • Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
 • Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.

2.4 Quy định về ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. 

 • Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. 
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
 • Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu?

Đăng ký hộ kinh doanh ngày một dễ dàng và thuận lợi hơn khi các cơ quan nhà nước tạo điều kiện cho các cá nhân/ tổ chức kinh doanh. Cá nhân có thể nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh hoặc đăng ký trang online tại dịch vụ công của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố.


Sau khi đăng ký online, hồ sơ sẽ được chuyển tiếp về Phòng Tài chính - Kế hoạch hoặc Phòng Kinh tế của UBND quận, huyện liên quan để xét duyệt hồ sơ. Sau đó cá nhân nhận giấy phép kinh doanh tại Phòng Tài chính – Kế hoạch hoặc Phòng Kinh tế của quận huyện – nơi đặt địa điểm kinh doanh.

2.1 Những đối tượng nào cần đăng ký hộ kinh doanh

Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: Mọi cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự đều có quyền thành lập hộ kinh doanh. Trừ các trường hợp sau đây không được đăng ký hộ kinh doanh:

 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2.2 Số vốn tối thiểu để đăng ký hộ kinh doanh

Pháp luật không quy định số vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa khi thành lập hộ kinh doanh cá thể. Vậy nên chủ hộ có thể đăng ký bao nhiêu tùy thuộc vào khả năng tài chính, quy mô, chiến lược kinh doanh và ngành nghề. Trong đó, lưu ý quan trọng là một số ngành nghề có điều kiện cần đáp ứng vốn đăng ký kinh doanh tối thiểu bằng số vốn pháp định của ngành nghề kinh doanh đó.

Chủ hộ kinh doanh cần lưu ý, bạn có thể tự do đăng ký số vốn kinh doanh khi thành lập hộ kinh doanh. Phần thuế khoán của hộ kinh doanh phải nộp được tính dựa trên doanh thu của hộ kinh doanh mang lại, đừng quên tìm hiểu những rủi ro hay thuận lợi đăng ký số vốn nhé.

3. Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc hỗ trợ khách hàng, Tân Thành Thịnh xin chia sẻ tới quý khách hàng những điều kiện và thủ tục, các bước thành lập hộ kinh doanh cá thể một cách đơn giản, nhanh chóng và 100% thành công như sau.

3.1 Điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể

Để đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể thì bắt buộc phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

 • Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 • Trường hợp là các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị Định 78/2015/ND-CP
 • Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1, Điều 67, Nghị Định 78/2015/ND-CP là chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. 
 • Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều 67, Nghị Định 78/2015/ND-CP được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
 • Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

3.2 Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể gồm:

 • Giấy đề đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ hộ như CMND/CCCD/Hộ Chiếu.
 • Tờ khai đăng ký thuế (để cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cùng lúc với Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh)
 • Bản sao biên bản họp về việc thành lập hộ kinh doanh (nếu từ 2 thành viên trở lên)
 • Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của các cơ quan, tổ chức có thầm quyền (nếu có)

3.3 Các bước đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh vô cùng đơn giản với các bước như sau:

a) Nếu cá nhân, tổ chức tự đăng ký hộ kinh doanh

Nếu bạn là cá nhân, tổ chức tự đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì phải chuẩn tìm hiểu kỹ những quy định cũng như nắm rõ quy trình để thực hiện một cách chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí. Quy trình các bước đăng ký hộ kinh doanh như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ
 • Bước 2: Gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Bạn có thể nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc đăng ký nộp qua mạng.
 • Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xử lý hồ sơ trong vòng 3 ngày.
 • Bước 4: Nhận kết quả. Nếu hô sơ đăng ký hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ trao giấy chưng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cá nhân, tổ chức đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ được thông báo rõ nội dung cần sửa đổi và bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

b) Sử dụng dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Dịch vụ đăng ký thành lập công ty là những đơn vị đại diện cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện các hoạt động đăng ký mọi thủ tục, giấy tờ và nhận giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trao lại cho cá nhân, tổ chức yêu cầu.

Khi sử dụng dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, bạn sẽ được tư vấn một cách cụ thể đảm bảo mọi quyền lợi và nghĩa vụ khi thành lập. Các thủ tục được thực hiện nhanh chóng, cam kết 100% thành công với chi phí cực rẻ, thời gian tiết kiệm.

Do đó, nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh? Bạn không có kinh nghiệm cũng như chuyên môn làm việc với các cơ quan ban ngành nhà nước thì đừng ngần ngại sử dụn dịch vụ để được hỗ trợ 100% nhé. Liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

4. Công ty tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh

Nếu bạn đang có nhu cầu đăng ký hộ kinh doanh nhưng không có nhiều thời gian, bạn không biết chuẩn bị sao cho các hồ sơ, thủ tục hợp lệ để đăng ký đảm bảo thành công và có thể thực hiện kinh doanh liền thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.


Công ty Tân Thành Thịnh chuyên cung cấp các dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán – thuế…. Với nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong việc hỗ trợ hơn 20.000 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Tân Thành Thịnh luôn mang đến những dịch vụ uy tín và chất lượng vượt trội.

Đến với Tân Thành Thịnh bạn không còn lo lắng về các vấn đề hồ sơ, chứng từ, các thủ tục pháp lý…. trong việc đăng ký hộ kinh doanh. Mọi vấn đề sẽ được chúng tôi đồng hành và hỗ trợ bạn một cách chính xác, đúng quy định pháp luật và với thời gian nhanh nhất.

4.1 Lợi ích khi sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại Tân Thành Thịnh

Là đơn vị trực tiếp đồng hành cùng khách hàng trong việc trước – trong – sau khi đăng ký hộ kinh doanh, Tân Thành Thịnh luôn mang lại những lợi ích sau:

 • Tư vấn mọi vấn đề pháp lý, đề xuất giải pháp phù hợp với tiềm lực, kế hoạch, định hướng kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn cao, trách nhiệm trong công việc, đồng hành 100% cùng khách hàng trong việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, soạn thảo hồ sơ, tư vấn, giải đáp những thắc mắc liên quan để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho khách hàng.
 • Là đơn vị trực tiếp trong ngành, đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh luôn cập nhật những thông tư, nghị định mới nhất để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.
 • Hỗ trợ xử lý mọi vấn đề liên quan chuyên nghiệp. Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan khi có yêu cầu.
 • Tiết kiệm chi phí và thời gian

4.2 Cam kết dịch vụ

 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng dịch vụ.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan về pháp lý khi thành lập và vận hành.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Trên đây là bài viết về hộ kinh doanh cá thể, hi vọng với những chia sẻ trên sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề trên hoặc doanh nghiệp đang tìm kiếm một công ty dịch vụ tư vấn doanh nghiệp thì vui lòng liên hệ qua hotline 0909 54 8888 để được tư vấn cụ thể và trực tiếp nhé. 

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com