Trang chủ

Giới thiệu

Tôn lợp mái

Vật liệu xây dựng

Làm Đẹp

Dịch vụ in ấn

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn

Liên hệ

Tin Mới
Friday, 26/07/2024 |

Báo cáo thuế cuối năm gồm những gì? Tân Thành Thịnh

Thương hiệu: TÂN THÀNH THỊNH

Mã sản phẩm: BCT-CN

Thông số kỹ thuật

Báo cáo thuế cuối năm là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế GTGT đầu vào và đầu ra, thuế TNCN, thuế TNDN... để hoàn tất hồ sơ quyết toán thuế và báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp. Nhằm cung cấp thông tin, dữ liệu đầy đủ, minh bạch về kết quả của một năm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Báo cáo thuế cuối năm là hoạt động định kỳ hằng năm bắt buộc mà bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh nào cũng phải thực hiện để đảm bảo quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với các cơ quan thuế và nhà nước.

Đặt hàng
0/5 (0 votes)

Báo cáo thuế cuối năm là hoạt động thường xuyên và bắt buộc mỗi năm các doanh nghiệp cần thực hiện theo đúng quy định để các cơ quan chuyên môn nắm được tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời doanh nghiệp cũng thực hiện các nghĩa vụ của mình bằng hoạt động nộp thuế sau một năm hoạt động kinh doanh. 


Vậy báo cáo thuế cuối năm gồm những gì? Thông thường, báo cáo thuế cuối năm là tổng hợp các báo cáo thuế theo tháng, quý, từ đó làm cơ sở để thực hiện quyết toán thuế và báo cáo tài chính cuối năm. Ở bài viết này, Tân Thành Thịnh sẽ chia sẻ chi tiết đến quý khách về các loại báo cáo thuế cuối năm cần thực hiện nhé.

1. Báo cáo thuế cuối năm là gì?

Báo cáo thuế cuối năm là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế GTGT đầu vào và đầu ra, thuế TNCN, thuế TNDN... để hoàn tất hồ sơ quyết toán thuế và báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp. Nhằm cung cấp thông tin, dữ liệu đầy đủ, minh bạch về kết quả của một năm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


Báo cáo thuế cuối năm là hoạt động định kỳ hằng năm bắt buộc mà bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh nào cũng phải thực hiện để đảm bảo quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với các cơ quan thuế và nhà nước.

1.1 Các công việc làm báo cáo thuế cuối năm

Các công việc làm báo cáo thuế cuối năm gồm có:

 • Tờ khai thuế GTGT
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo tài chính doanh nghiệp

1.2 Thời gian nộp báo cáo thuế cuối năm

 • Thời gian nộp báo cáo thuế cuối năm chậm nhất là vào ngày 30/01 của năm sau.
 • Kê khai thuế theo đợt phát sinh: Nộp chậm nhất vào ngày thứ 10 từ ngày phát sinh.
 • Tờ khai quyết toán thuế năm: Nộp chậm nhất vào ngày thứ 90 tính từ ngày kết thúc của năm tài chính

 Trong trường hợp doanh nghiệp chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động, thời hạn nộp báo cáo thuế là ngày thứ 45 tính từ ngày có quyết định tương ứng.

2. Các loại thuế phải nộp báo cáo cuối năm

Báo cáo thuế cuối năm có 2 nội dung quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện. Đó là quyết toán thuế và báo cáo tài chính.


2.1 Quyết toán thuế

Quyết toán thuế doanh nghiệp là quá trình kê khai và tính toán số thuế cần phải nộp trong một năm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả xác định số thuế nộp thêm, số thuế hoàn trả, số thuế bù trừ cho kỳ tiếp theo... Quyết toán thuế doanh nghiệp gồm có: thuế TNCN và thuế TNDN.

a) Hồ sơ quyết toán thuế cho doanh nghiệp

Hồ sơ quyết toán thuế cho doanh nghiệp gồm những giấy tờ quan trọng sau đây:

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp:

 • Đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư (nếu có);
 • Chứng minh thư, hộ chiếu người đại diện pháp luật
 • Điều lệ công ty;
 • Quy chế tài chính, quy chế lương thưởng của công ty;
 • Đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế;
 • Kết quả đăng ký tài khoản ngân hàng.

Hồ sơ khai thuế: 

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng;
 • Tờ khai thuế vãng lai, thuế nhà thầu…;
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào bán ra;
 • Thông báo phát hành hóa đơn, Hợp đồng đặt in hóa đơn;
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Báo cáo tài chính;
 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Hồ sơ lương, thưởng, phép:

 • Hồ sơ của người lao động;
 • Hợp đồng lao động;
 • Các quyết định bổ nhiệm, quyết định tăng lương,…
 • Bảng chấm công;
 • Bảng thanh toán tiền lương;
 • Đăng ký giảm trừ gia cảnh;
 • Bản cam kết 02/CK-TNCN nếu có
 • Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN;
 • Bảng đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động;
 • Bảng thông báo bảo hiểm và chứng từ nộp tiền bảo hiểm

Hồ sơ công nợ:

 • Hợp đồng kinh tế đầu vào, đầu ra;
 • Phụ lục hợp đồng kinh tế;
 • Biên bản đối chiếu công nợ.

Hồ sơ vay nợ:

 • Hợp đồng vay;
 • Chứng từ thanh toán nợ gốc, lãi vay…

Chứng từ kế toán:

 • Hóa đơn mua vào, bán ra;
 • Tờ khai hải quan, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước;
 • Phiếu thu, Phiếu chi;
 • Phiếu nhập kho;
 • Phiếu xuất kho;
 • Phiếu kế toán khác;
 • Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn 01/TNDN;
 • Sổ phụ tài khoản ngân hàng.

Hồ sơ sổ sách kế toán

 • Sổ nhật ký chung;
 • Sổ quỹ tiền mặt;
 • Sổ nhật ký mua hàng;
 • Sổ nhật ký bán hàng;
 • Sổ cái tài khoản: Tất cả các tài khoản phát sinh;
 • Sổ chi tiết tài khoản;
 • Sổ quỹ tiền mặt;
 • Sổ tiền gửi ngân hàng (Chi tiết từng ngân hàng);
 • Bảng trích khấu hao tài sản cố định;
 • Bảng phân bổ CCDC; chi phí trả trước;
 • Bảng định mức nguyên vật liệu;
 • Bảng dự toán quyết toán công trình;
 • Bảng chi tiết nhập xuất tồn hàng hóa;
 • Sổ tổng hợp, chi tiết công nợ phải thu;
 • Sổ tổng hợp, chi tiết công nợ phải trả;
 • Sổ chi tiết tiền vay.

b) Thủ tục quyết toán thuế TNDN

Quyết toán thuế cần tuân thủ theo các bước dưới đây:

 • Bước 1: Xác định doanh thu.
 • Bước 2: Xác định chi phí hợp lý và các khoản thu nhập khác.
 • Bước 3: Tính thu nhập chịu thuế.
 • Bước 4: Xác định thu nhập được miễn thuế.
 • Bước 5: Xác định các khoản lỗ được kết chuyển đúng quy định.
 • Bước 6: Tính thu nhập tính thuế.
 • Bước 7: Tính thuế TNDN phải nộp.

Thủ tục quyết toán thuế TNDN thực hiện như sau:

 • Bước 1: Thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu.
 • Bước 2: Kiểm tra và rà soát lại số liệu, thông tin   để lập báo cáo tài chính
 • Bước 3: Lập file báo cáo tài chính theo chế độ kế toán hiện hành
 • Bước 4: Kiểm tra số liệu báo cáo tài chính, chốt số liệu
 • Bước 5: Kê khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN theo quy định.

c) Thủ tục báo cáo quyết toán thuế TNCN

 • Bước 1: Truy cập vào hệ thống Thuế điện tử của Tổng cục Thuế và đăng nhập
 • Bước 2: Đăng nhập bằng cách nhập thông tin mã số thuế. 
 • Bước 3: Thực hiện quyết toán thuế bằng cách chọn mục Quyết toán thuế => Chọn kê khai thuế trực tuyến. Và điền nội dung theo quy định.
 • Bước 5: Thực hiện kê khai hoàn tất biểu mẫu sau đó xuất kết quả theo định dạng XLM và in tờ khai.
 • Bước 6: Nộp chứng từ khấu trừ thuế TNCN và tờ khai quyết toán thuế TNCN cho cơ quan thuế để hoàn tất thủ tục.

2.2 Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là hồ sơ quan trọng phản ánh về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm vừa qua. Đây là báo cáo bắt buộc định kỳ hằng năm bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện.

a) Hồ sơ báo cáo tài chính gồm những gì?

Hồ sơ báo cáo tài chính gồm những giấy tờ quan trọng sau đây:

Các tờ khai quyết toán thuế:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập của công ty/doanh nghiệp.
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập của cá nhân.

Hồ sơ báo cáo tài chính:

 • Bảng cân đối kế toán (dựa theo mẫu số B01-DN).
 • Bảng kết quả hoạt động kinh doanh (dựa theo mẫu số B02-DN).
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ (dựa theo mẫu số B03-DN).
 • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính (dựa theo mẫu số B09-DN)

b) Các bước lập báo cáo tài chính

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm như sau:

 • Bước 1: Sắp xếp những chứng từ kế toán
 • Bước 2: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Bước 3: Phân loại các nghiệp vụ phát sinh theo tháng, quý
 • Bước 4: Rà soát và tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh theo từng nhóm tài khoản
 • Bước 5: Bút toán tổng hợp và kết chuyển
 • Bước 6: Lập báo cáo tài chính trên phần mềm HTKK

c) Lập báo cáo tài chính trên phần mềm HTKK

 • Bước 1: Đăng nhập phần mềm HTKK bằng tài khoản doanh nghiệp
 • Bước 2: Chọn tính năng báo cáo tài chính, lựa chọn kê khai và chế độ kế toán doanh nghiệp đang áp dụng
 • Bước 3: Chọn niên độ tài chính của doanh nghiệp, nhập tờ khai và điền đầy đủ các thông tin
 • Bước 4: Kết xuất file theo định dạng XML và hoàn tất báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.

d) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế qua mạng

 • Bước 1: Truy cập công thông tin Thuế điện tử của Tổng cục Thuế
 • Bước 2: Chọn mục doanh nghiệp và đăng nhập mục tài khoản thuế của doanh nghiệp.
 • Bước 3: Chọn mục khai thuế, và nộp tờ khai XML, xác nhận hoàn tất bằng chữ ký điện tử bằng chữ ký số của doanh nghiệp.
 • Bước 4: Sau khi ký chữ ký số, thì chọn bấm vào mục nộp tờ khai để hoàn tất việc nộp tờ khai báo cáo tài chính năm.
 • Bước 5: Nộp phụ lục "thuyết minh báo cáo tài chính và bảng cân đối tài khoản" tương tự như tờ khai. Sau khi hoàn tất việc nộp 2 file này bạn đã hoàn tất việc nộp báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp.

3. Công ty tư vấn thuế kế toán Tân Thành Thịnh

Công ty Tân Thành Thịnh là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán với sự chuyên nghiệp và trách nghiệp cao trong công việc. Giúp mọi đối tác xử lý tất cả mọi vấn đề liên quan đến kế toán và thuế đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp cũng như thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm cao và nắm bắt được các sự thay đổi của các điều lệ nhanh chóng để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Mỗi nhân viên của công ty luôn nỗ lực hết mình để nâng cao kiến thức, kỹ năng để mang lại hiệu quả tốt nhất trong các công việc của công ty, mang lại sự hài lòng cho khách hàng

3.1 Quy trình tư vấn kế toán thuế Tân Thành Thịnh

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, Tân Thành Thịnh sẽ cung cấp đến quý khách hàng từng giải pháp cụ thể để phù hợp với quy mô, đặc thù riêng cho từng doanh nghiệp, sau đây là quy trình tư vấn dịch vụ kế toán chung của chúng tôi:

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng, tìm hiểu và xác định đúng nhu cầu khách hàng
 • Bước 2: Tư vấn, đề xuất giải pháp và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp.
 • Bước 3: Ký thỏa thuận cam kết hỗ trợ thông qua hợp đồng tư vấn dịch vụ kế toán để đảm bảo quyền lợi cả khách hàng và công ty.
 • Bước 4: Thực hiện những công việc thỏa thuận trong hợp đồng theo từng gói dịch vụ khách hàng lựa chọn.
 • Bước 5: Đồng hành, hỗ trợ và tư vấn khách hàng trong những vấn đề phát sinh.

3.2 Cam kết dịch vụ

Là đơn vị trực tiếp hỗ trợ khách hàng trong mọi dịch vụ, Tân Thành Thịnh cam kết:

 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, pháp lý.
 • Hồ sơ, chứng từ chính xác, minh bạch và đúng pháp luật.
 • Chi phí hợp lý, không phát sinh thêm.
 • Thực hiện hồ sơ, sổ sách đúng thời gian quy định.
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan, ban ngành nhà nước.

Trên đây là bài viết về báo cáo thuế cuối năm gồm những gì, hy vọng sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu bạn còn thắc mắc gì về kế toán dịch vụ hoặc đang tìm kiếm một công ty dịch vụ kế toán uy tín thì liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhé.

>> Các bạn xem thêm: báo cáo thuế hàng tháng

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 - Hotline: 0909 771998 
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com
 • www.tanthanhthinh.com 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN